Eiropas medus brokastis Bērzaunē

22.novembrī Eiropas akcijas „Eiropas medus brokastis”  ietvaros skolā viesojās bitenieks Sandris Akmans.ES dalībvalstīs šāda akcija notiek ik gadu novembra trešajā piektdienā, visās Eiropas skolās un bērnudārzos popularizējot veselīgos biškopības produktus. Šogad šī akcija norisinās jau 13. gadu, bet Latvija akcijā iesaistās kopš 2014.gada.

Bitenieks Sandris Akmans iepazīstināja skolēnus ar biškopja profesiju, paplašinot priekšstatus par medu, bitēm, bišu nozīmi apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Pēc tam bija iespēja izveidot suvenīru, izmantojot bišu šūnu rakstu zīmodziņus, bet nodarbības izskaņa bija vissaldākā – mums piedāvāja nogaršot divu veidu medu: pieneņu medu un rapšu medu.

Šādā veidā tiek popularizēti biškopības produkti, biškopības nozare un biškopja arods plašai jauniešu auditorijai. Iespējams, ka mūsu rindās arī ir kāds topošais biškopis.

Agnese Tipaine, 7.klase

Šis pasākums notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.