Valsts svētku noskaņās

Jau 101.gadu pasaules kartē ierakstīts Latvijas vārds. Izšķirošie notikumi mūsu valsts vēsturē norisinājās novembrī.  1918.gada 18.novembrī apņēmīgu nacionālistu grupa proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti,bet 1919.gada 11.novembrī Latvijas Bruņotie spēki kopā ar sabiedrotajiem  deva izšķirošo triecienu Rietumkrievijas Brīvprātīgo armijai, kas mēģināja sagraut jauno valsti.

Šos notikumus atzīmējām arī mēs savā skolā. 11.novembrī pagasta ļaudis aicinājām uz kopīgu Lāpu gājienu. Vispirms pulcējāmies pie ugunskura skolas pagalmā, kur mūzikas skolotājs ar akordeonu spēlēja latviešu tautasdziesmas un aicināja uz sadziedāšanos.  Tad ar iedegtām lāpām un turpinot sadziedāties devāmies svētku gājienā līdz Bērzaunes baznīcai. Tur norisinājās svētku koncerts. Mūsu skolas skolēni un skolotāja runāja dzejoļus, kas aicināja aizdomāties par to, kas mums katram ir Latvija. Ar dziesmām priecēja ne vien skolas kori, bet arī dziesminiece Vita Krūmiņa no Cesvaines. Viņas gaišums un spēks piepildīja klātesošo sirdis un prātus ar gaišām domām un pateicību par iespēju būt šeit un tagad: šajā vietā, šajā pagastā, šajā valstī, šajā laikā.

Jolanta Cīrule, Diāna Rudene, 5klase, Daina Briede

VIDEO >>>

Piektdienas rītā skolas kolektīvs pulcējās uz Latvijas dzimšanas dienai veltītu svinīgo līniju. Ar spēka vārdiem un spēka dziesmām mūs uzrunāja skolas ansambļa dalībnieki, un ciemos bija ieradušies arī skolas absolventi Elīna, Zanda, Inese un Agris, kuru skanīgās un drošās balsis ļāva sajust lepnumu par mūsu valodu, mūsu cilvēkiem, mūsu valsti.  Uzrunājot klātesošos, direktore aicināja aizdomāties, ko mums katram nozīmē Latvija un ko mēs nozīmējam tai, „atkodējot” vārdu LATVIJA. Katrs vārda LATVIJA burts atklāj to īpašību un vērtību kopumu, kas veido stipru un cienījamu valsti. Dzimšanas diena nav iedomājama bez dāvanām, un direktore aicināja arī mūs katru sarūpēt dāvanu Latvijai – kādu labu apņemšanos, apsolījumu, izaicinājumu, kas līdz ar to piepildītu mūsu zemi ar varošiem, darošiem, apņēmīgiem, godīgiem,  gādīgiem un gaišiem cilvēkiem.

Daudz laimes, Latvija!

Atrija Sondare, 7.klase, Daina Briede