Skolotāju diena

Bērzaunes pamatskolā Skolotāju dienu svinējām 4.oktobrī.

Par svētku sajūtu, kā ierasts, rūpējās skolas pieredzējušākie skolēni. Mēs, devītie, visu sākām plānot jau laicīgi, mums bija arī daudz palīgu (līdzpārvalde, skolotāja Iveta Zemīte un klases audzinātāja Veronika Caune), kuri ļoti atbalstīja gan lielajos, gan mazajos darbiņos. No sākuma visus savus plānus noklusējām no skolotājas Veronikas Caunes, vēloties pārsteigt,  bet beigās viņa bija viena no lielākajiem palīgiem, par ko mēs viņai ļoti pateicamies.

Katrs no mums izvēlējās savu klasi un mācību priekšmetu-

  1. klase – Dairis Leimanis – matemātika;
  2. klase – Dainis Rudenis – dabaszinības ;
  3. klase- Raivis Viļevičs – vizuālā māksla;
  4. klase- Artis Putniņš un Kristaps Ivanovs – matemātika;
  5. klase- Niks Maskavs – angļu valoda;
  6. klase- Emīlija Skrabe un Santis Elliņš – vizuālā māksla;
  7. klase- 8. klases skolniece Inese Madara Rubene – latviešu valoda;
  8. klase- Laura Paškova un Sindija Krūmiņa – krievu valoda;

Skolotāju diena sākās 8:15, bet ar mums bija arī „mazie rūķīši”, kas ieradās skolā daudz agrāk un palīdzēja ievest nelielu svētku sajūtu. Mūsu plānā nebija liela svinīga pasākuma, jo vēlējāmies ieviest jaunu skolas tradīciju, kura, cerams, visus iepriecināja, jo par šo ideju domājām ilgi, lai saprastu, vai tā ir realizējama. Padomājām arī par to, lai skolotājām ir vairāk brīvā laika savā lokā atpūsties un dziesminieces Vitas Krūmiņas dziesmu gaisotni baudīt. Mūsu „mazās” līnijas runātāji bija, Laura Paškova un Dāniels Krūkliņš.

Mēs skolotājiem kā atpūtu piedāvājām „mazo ceļojumu kruīzu’’, kura laikā aicinājām:

1) iepazīties ar mūsdienās visaktuālākajām caurviju kompetencēm – saziņas, sadarbības u.c.,

2) izbaudīt „branču”,

3) noklausīties pirmo „dzejas uznācienu”,

4)  „izgaršot” pirmo muzikālo kompozīciju utt.

Paldies skolotājām!

Laura Paškova, Emīlija Skrabe. 9.klase