Dzejas dienas 2019

Kopš 1965.gada 11 .septembra Latvijas rudeni izdaiļo viens no nozīmīgākajiem kultūras pasākumiem – Dzejas dienas. Tās vienmēr tiek svinētas arī mūsu skolā.

Šogad 11.septembī visās klases pirmā mācību stunda, vai tā būtu matemātika, krievu valoda, sociālās zinības, vizuālā māksla, sākās skolotāja izraudzītu viņa īpašo dzejoli un sarunu par Dzejas dienu tradīcijām un nozīmīgumu. Pēc tam skolotāji bija sagatavojuši uzdevumus, kas saistās gan ar šo dzejoli, gan konkrēto mācību priekšmetu.

2.klases skolēni latviešu valodas stundā izveidoja paši savu alfabētu un skatījās prezentāciju par Raini un Dzejas dienām.

3.klases skolotāja aicināja ieklausīties sava īpašā dzejoļa „Sēd uz sliekšņa pasaciņa” skanējumā dažādās versijās: savā izpildījumā, M.Zīveres dziedājumā, režisores Rozes Stiebras skatījumā multiplikācijas filmā. Bērni salīdzināja savas izjūtas un mākslinieku radīto noskaņu un zīmēja savu Pasaciņu.

4.klasei norisinājās sociālo zinību stunda, kurā bērni iepazinās ar dzejoli „Laimiņas valoda” un pārdomāja, cik un kādās valodās katrs pats māk sazināties. Viena meitene šajā klasē spēj saprasties par 4 valodās!

5.klases matemātiku pieskandināja Raiņa un Aspazijas dzeja, un bērni gan rēķināja dzejnieku dzīves ilgumu, noteica patskaņu un līdzskaņu proporcijas, gan paši sacerēja dzejoļus, kuros skaitļi un cipari bija galvenajā lomā. Interesanti, ka matemātikas skolotāja pati piedalījusies pirmajā Dzejas dienu pasākumā Esplanādē 1965.gadā.

6.klasei notika krievu valodas stunda, un tā bija iespēja mācīties šo svešvalodu, izmantojot dzejas valodu un dzejas tēlus. Skolotāja bija izvēlējusies M.Kolokovas dzejoli „Divas jautras zosis”, kas palīdzēja gan bagātināt vārdu krājumu, gan iepazīt krievu kultūru.

7.klases vizuālā māksla bija saistīta ar Raiņa dzejoli „Zelta sietiņš”. Skolēniem bija pašiem jāmēģina salikt pareizā (Raiņa izdomātajā) secībā šī dzejoļa rindiņas, tāpat skolotāja aicināja noskatīties režisores Rozes Stiebras veidoto multiplikācijas filmu, kurā iekļauts arī šis dzejolis, un izprast mākslinieka radošo ieguldījumu.

8.klases latviešu valodas stundā līdzās nostājās skolotājas mīļākais I.Ziedoņa dzejolis „Es tieši uz ielas eju tev klāt…” un izsauksmes vārds. Runājām par to, ka cilvēki nereti sava bikluma vai „ko par mani padomās?” dēļ palaiž garām iespējas iepazīties, iegūt jaunus draugus, jaunu pieredzi, jaunas iespējas. Domājām, kā uzsākt sarunu ar svešiniekiem, kādas frāzes veicina dialogu un rosina uz tālāko sarunu, no kādām vajadzētu izvairīties.

9.klase šī arī bija latviešu valodas stunda, kurā viņi atsauca atmiņā visu, ko zina par Raini, kura 100.dzimšanas dienā pirmo reizi tika rīkotas Dzejas dienas.

Lai ikvienu labākai dzīvei iedvesmo dižā dzejnieka vārdi: „Kas zina, ko grib – spēj, ko grib.”

Inese Madara Rubene, 8.klase