Uzsāk darbu Līdzpārvalde

Lai pārstāvētu un visu skolas skolēnu intereses un dažādotu skolas ikdienu, mūsu skolā darbojas skolēnu Līdzpārvalde.

10.septembrī uz pirmo sanāksmi sanāca šī gada Līdzpāvaldes dalībnieki – pārstāvji no katras pamatskolas klases un skolotāja Iveta. Sanāksmē pārrunājām Līdzpārvaldes mērķus un uzdevumus un sadalījām amatus atbilstoši katra spējām un interesēm:

Līdzpārvaldes prezidente – Inese Madara Rubene;

Prezidentes vietniece – Kristīne Bebre;

Sporta grupa – Laura Paškova, Lana Martinova;

Mācību priekšmetu grupa – Emīlija Skrabe, Agnese Tipaine;

Informācijas grupa – Anete Alisone, Sindija Rūnika, Ance Dzene;

Protokoliste – Adrija Sondare

Kopā darbojoties, rūpēsimies, lai mūsu skolā ikviens justos saprasts, uzklausīts, atbalstīts.

Sindija Rūnika, 5klase