Salidošana Bērzaunes skolā

2019. gada 12.augustā apritēs 320 gadi, kopš pirmo reizi minēta un darbu uzsākusi skola Bērzaunē. Mainījušies laiki, mainījusies valsts iekārta, vairākkārt mainījies skolas nosaukums, mainīgs arī skolēnu skaits, bet nemainīgi Bērzaunes sirdī iepogāta baltā skola, kas gada 1.jūnijā uz piekto salidojumu pulcēja vairāk nekā 200 absolventu, 17 bijušos un 23 esošos darbiniekus, viesus un interesentus.

Pasākumu ieskandināja svētbrīdis Bērzaunes baznīcā, kur mācītājs Valdis Strazdiņš aizlūdza par skolu un tai piederīgajiem. Viņš izteica pārliecību, ka skolas ilgmūžība ir iespējama, pateicoties vietējo cilvēku gara spēkam. Mācītājs Valdis Strazdiņš kopā ar domubiedriem klātesošos pārsteidza un iepriecināja ar pūšamo mūzikas instrumenta skaņām.

Salidojuma caurviju motīvs – poga – rotājās gan skolas noformējumā, gan dalībniekiem domātajos suvenīros, gan izskanēja svinīgajā daļā, sapogājot absolventu priekšnesumus, viesu apsveikuma runas un skolas bijušo un esošo darbinieku sumināšanu. Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Lācis skolotājiem, kas Bērzaunes skolai veltījuši vairāk nekā 15 darba gadus, pasniedza Pateicības rakstus par ilggadīgu ieguldījumu Bērzaunes pagasta bērnu un jauniešu izglītošanā un audzināšanā. Skolas absolventu muzikālie priekšnesumi un dalīšanās skolas laikā gūtajās atziņās sildīja skolotāju sirdis un aicināja klātesošos pārcilāt savu emociju un iespaidu bagāžu.

Atmiņu kamolīti ritināt palīdzēja skolas telpās iekārtotā skolas vēstures materiālu izstāde, foto kolāžas, improvizēts fotostūrītis ar dažādām paaudzēm raksturīgo atribūtiku. Atgriežoties savā bērnības zemē, savā pirmajā skolā, aizmirstas sirmie mati un asumu zaudējusī redze, līdzi netiek ņemtas rūpes un atbildības nasta, vien dzirkstošs prieks par to, cik jauni un dzīves alkstoši reiz bijām. Šodienas acīm skatoties, pat tumšais kartupeļu pagrabs, kurā dežurantiem nācās salt, laužot kartupeļiem asnus, šķiet kā ekskluzīvs piedzīvojums (paldies pavārītei, kas ļāvās pierunāties un ielaida pagrabā, kur glabājas ne tikai dārzeņi, bet arī daudzu paaudžu bērnības smeķis!).  Azartiskākie salidojuma dalībnieki ļāvās šobrīd aktuālajai izlaušanās spēlei, meklējot norādes un risinot atjautības uzdevumus, lai varētu atrast atslēgu un tikt ārā no skolas bibliotēkas telpām. Absolventi tika aicināti atbalstīt jaunās paaudzes zinātkāros prātus un, iegādājoties izolē piedāvātos produktus, sagādāt līdzekļus jauna Lego robota iegādei. Ziedotā summa – 165,20 eiro – gandrīz dod iespēju iegādāties WeDo 2.0 LEGO® Education komplektu.

Viens svētku vakars, viens vienīgs vakars, kas, līdzīgi kā vecmammas pogu kastīte, piepildījies visdažādāko nokrāsu un intensitātes emocijām. Gribas apgalvot, ka ikviens šī salidojuma viesis kā poga ir mīlestības diegiem piediegts Bērzaunes skolai, jo tieši te viņš ir izjutis, sapratis, apguvis, atradis kaut ko tādu, kas devis viņam drosmi dzīvot tādu dzīvi, kādu vēl nav dzīvojis neviens.

Uz tikšanos nākamreiz pie mūsu lielās, baltās pogas!

Daina Briede