Zinību svētki

24.maijā, priecājoties par mācību gada laikā paveikto, svinējām Zinību svētkus. Tradicionāli šajā pasākumā tiek uzteikti tie skolēni, kas ir bijuši centīgāki mācībās, veiksmīgāki olimpiādēs, aktīvāki skolas un ārpusskolas pulciņos, izdomas bagātākie konkursos, kā arī veiklākie sportā. Par muzikālajiem priekšnesumiem bija parūpējušies skolas dziedošie kolektīvi, bet jaunāko klašu skolēni pārsteidza ar izteiksmīgām dzejas rindām.

Apkopojot punktus atbilstoši konkursa „Zini, vari, dari labāk!” nolikumam, tika noskaidroti 17 labākie sākumskolas skolēni un 17 skolēni no 5. līdz 9.klasei. Viņiem šogad īpaša balva – ekskursija uz Tartu, kur būs iesēja apmeklēt zinātnes centru Ahhaa un citus kultūrvēsturiskus objektus šajā Igaunijas pilsētā.

1.-4. klase

Vieta Vārds Kopā Sasniegumi
1.        Alberts Markuss Buske 209 Novada vizuālās mākslas olimpiāde- 1. vieta
Zīmēšanas konkursi:
* “Valsts policijai 100” – 1. vieta
* “Kalpakam” – 2. vieta
* “Uzmanību – es, tu, ūdens”
* “Tenisa zvaigzne”SMU pasākumā skolā – ATZINĪBA

Piedalījies:
*Dzejas dienām veltītajā konkursā
* Bērnu žūrijā

* FLL sacensībās Salaspilī
Iesaistās skolas pulciņos:
*Koris;
*Vizuālās mākslas p.;
*Lego robotika;
*Mazpulki;
*Dambrete
Piedalījies sporta sacensībās: *slēpošanā (novadā);
*orientēšanās (Rīgā);
* “Sporta olimpiāde”

2.        Marats  Lācis 200 Novada matemātikas olimpiāde – 2. vieta
Angļu val. olimpiāde – piedalījiesDaiļrunāšanas konkurss – 1. pakāpe
Skaļas lasīšanas konkurss – 2. vieta
Piedalījies:
*Erudīcijas konkursā “Kalpaka kauss”
*SMU pasākumos “Cits bazārs”
Iesaistījies e-Twinning projektā
Aktīvi piedalās sporta sacensībās novadā
Iesaistās skolas pulciņos:
*Dambrete
* Koris
*Futbols
*Mazpulki
*Mazā biznesa skola
Darbojas ārpusskolas pulciņos:
*Tautiskās dejas
*Tehnoloģijas
3.        Beāte  Bāņukalne 130 Piedalījusies zīmēšanas konkursos:
*”Valsts policijai 100”- ATZINĪBA
*”Uzmanību – es, tu, ūdens”
* “Kalpakam”
*”Tenisa zvaigzne”
ATZINĪBA Dzejas dienu konkursā
Iesaistījusies Bērnu žūrijā
Aktīvi darbojas skolas pulciņos:
* Koris
*Vizuālā māksla
*Mazpulki

Iesaistās ārpusskolas pulciņos:
*Šūšana
*Tautiskās dejas

4.        Elza Jermacāne 175 Piedalījusies:
* zīmējumu konkursā “Kalpaka kauss”
*e-Twinning projektā “Ziemassvētki”
* FLL konkursā Salaspilī
Iesaistās skolas pulciņos:
*Koris
*Ansamblis
*Mazpulki
*Mazā biznesa skola
*Lego robotika
Ar panākumiem piedalījusies SMU pasākumos skolā, novadā un valstī
Pilnveido sevi Madonas mākslas skolā
Piedalījusies orientēšanās sacensībās novadā
5.        Marta Kārkliņa 169 Piedalījusies zīmēšanas konkursos:
*”Valsts policijai 100”- 2. vieta
*”Uzmanību – es, tu, ūdens” – 2. vieta
* “Kalpakam”
*”Tenisa zvaigzne”
Piedalījusies Dzejas dienu konkursā
Iesaistījusies Bērnu žūrijā
Aktīvi darbojas skolas pulciņos:
*Vizuālā māksla
*Mazpulki
*Dambrete
*Koris
Iesaistās ārpusskolas pulciņos:
*Šūšana
*Tautiskās dejas
6.        Gustavs Saulītis 167 Lasīšanas konkursā – 3. vieta
Piedalījies glītrakstu konkursā
Erudīcijas konkursā – 3. vieta
Aktīvi piedalās skolas pulciņos:
*Koris
*Ansamblis
*Lego robotika
*Mazpulki
*Mazā veselības skola
*Vizuālā māksla
Pilnveido sevi Madonas mūzikas skolā
7.        Diāna  Rudene 163 Piedalījusies:
*Vizuālās mākslas olimpiādē
*Latviešu valodas olimpiādē
*Erudīcijas konkursā “Kalpaka kauss”
* e-Twinning projektā “Ziemassvētki”
*FLL konkursā Salaspilī
Iesaistījusies skolas pulciņos:
*Koris
*Vokālais ansamblis
*Dambrete
*Mazpulki
*Lego robotika
Pilnveido sevi Madonas mākslas skolā
8.        Niks Gunārs Rudzītis 130 Matemātikas olimpiādē 3. vieta
Piedalījies:
*Dzejas dienu konkursā
*Zīmējumu konkursā “Mazā tenisa zvaigzne”
Iesaistījies skolas pulciņos:
*Koris
*Dambrete
*Mazpulki
*Lego robotika
*Futbols
Darbojas ārpusskolas pulciņos:
*Tehnoloģijas
*Tautiskās dejas
9.        Jolanta  Cīrule 129 Piedalījusies e-Twinning projektā “Ziemassvētki”
Aktīvi darbojas skolas pulciņos:
*Koris
*Vokālais ansamblis
*Dambrete
*Lego robotika
*Jaunie korespondenti
*Mazā biznesa skola
Piedalās pagasta tautisko deju pulciņā
Piedalījusies SMU skolas, novada un reģionālajos pasākumos “Cits bazārs”
10.    Rauls  Tupiņš 108 Piedalījies novada erudīcijas konkursā
“Kalpaka kauss”
Aktīvi darbojies skolas pulciņos:
*Koris
*Mazā veselības skola
*Futbols
11.    Anete Alisone Andrejeva 103 Piedalījusies zīmējumu konkursos:
*“Mazā tenisa zvaigzne”
*”Ūdens – uzmanību!”
Iesaistījusies skolas pulciņos:
*Koris
*Vizuālā māksla
*Mazā veselības skola
Darbojas pagasta tautisko deju pulciņā
12.    Nellija  Rūnika 98 Piedalījusies:
*zīmējumu konkursā “uzmanību – ūdens”
e-Twinning projektā
Iesaistījusies skolas pulciņos:
*Koris
*Vizuālā māksla
*Mazā veselības skola
Atbildīgi darbojas šūšanas pulciņā BJA “Rīts”
13.    Simona  Vjatkina 96 Piedalījusies zīmēšanas konkursos:
*”Tenisa zvaigzne”
*Dzejas dienu konkursā
Iesaistījusies Bērnu žūrijā
Piedalījusies SMU tirdziņā skolā
Aktīvi darbojas skolas pulciņos:
* Koris
*Vizuālā māksla
*Mazpulki
*Dambrete
Iesaistās ārpusskolas pulciņos:
*Šūšana
*Tautiskās dejas
Pilnveido sevi Madonas mūzikas skolā
14.    Everts Bekasovs 93 Piedalījies:
*sporta olimpiādē
*”Kalpaka kauss 2019” sacensībās
Aktīvi darbojas skolas futbola pulciņā
Piedalījies reģionālajās sacensībās futbolā un slēpošanā
15.    Melānija Morare 85 Piedalījusies zīmēšanas konkursos:
*”Mazā tenisa zvaigzne
*Ūdens – uzmanību!”
Iesaistījusies e-Twinning projektā
Aktīvi darbojas skolas pulciņos:
*Koris
*Vizuālā māksla
*Mazpulki
Apmeklē šūšanas pulciņu BJA “Rīts”
16.    Sabīne Valtere 79 Piedalījusies:
*Vizuālās mākslas olimpiādē
*Glītrakstu konkursā novadā
Madonas muzeja konkursā – ATZINĪBA
Piedalījusies dzejoļu kopkrājuma “Mīļo māmiņ..” tapšanā
Ar panākumiem piedalījusies SMU pasākumos skolā, novadā un valstī
Iesaistījusies skolas pulciņos:
*Koris
*Vizuāli lietišķā māksla
*Mazā biznesa skola
Apmeklē karatē nodarbības Pļaviņās
17.    Sindija Rūnika 78 Piedalījusies:
*zīmējumu konkursā “Mazā tenisa zvaigzne”
*e-Twinning projektā
Iesaistījusies skolas pulciņos:
*Koris
*Vizuālā māksla
*Mazā veselības skola
Atbildīgi darbojas šūšanas pulciņā BJA “Rīts”

5.-9. klase

Nr. Vārds, uzvārds Kopā Sasniegumi
1. Jēkabs Saliņš 171 Piedalījies novada
*Vizuālās mākslas olimpiādē
*Informātikas olimpiādē
Ar panākumiem piedalījies SMU pasākumos skolā, novadā un valstī
Piedalījies FLL sacensībās Salaspilī
Iesaistījies skolas pulciņos:
*Koris
*SMU
*Jaunie korespondenti
*Lego robotika
Aktīvi darbojies ārpusskolas pulciņos:
*Tehnoloģijas B&JA “Rīts”
*”Estrādes mūzikas studija” Madonā
Pilnveido sevi Madonas sporta skolā
2. Arta Pinka 134 Piedalījusies sporta olimpiādē novadā
Piedalījusies:
*novada konkursā mazpulkiem “Viss par Latviju”
*konkursā “Kalpaka kauss”
*zīmējumu konkursā
Iesaistījusies Madonas jauniešu iniciatīvu projektā
Iesaistījusies skolas pulciņos:
*Koris
*Vokālais ansamblis
*Jaunie korespondenti
*Jaunsargi
Pilnveido sevi Madonas mūzikas skolā
3. Rolands Sirsniņš 134 Ar panākumiem piedalījies SMU pasākumos skolā, novadā un valstī
Iesaistījies skolas pulciņos:
*Koris
*Futbols
*Mazā veselības skola
*SMU
Aktīvi darbojas Tehnoloģiju pulciņā B&JA Rīts
4. Krista Saulone 132 Piedalījusies novada
*Latviešu valodas olimpiādē
*Vēstures olimpiādē
*Mājturības olimpiādē
*Erudīcijas konkursā “Viss par Latviju”- ATZINĪBA

Aktīvi darbojas skolas
*Korī
*Vokālajā ansamblī
Pilnveido sevi Madonas mūzikas skolā un orķestrī

 

5. Agnese Tipaine 132 Piedalījusies Skaļās lasīšanas konkursā
Iesaistījusies projektā “Šodien laukos”
Piedalījusies
*zīmēšanas konkursā “Teniss”
*konkursā “Kalpaka kauss”
Iesaistījusies skolas pulciņos:
*Koris
*Jaunie korespondenti
*Jaunsargi
Darbojas pagasta tautisko deju pulciņā
Pilnveido sevi Madonas sporta skolā
6. Tomass  Aizstrauts 103 Piedalījies:
*Sporta olimpiādē novadā
*Medijpratības konkursā
* konkursā “Viss par Latviju”- ATZINĪBA
*Madonas muzeja Erudīcijas konkursā
Iesaistījies B&JA Rīts projektā “Grūtākais jautājums”
Darbojies Futbola pulciņā skolā
Aktīvi darbojies ārpusskolas pulciņos:
*Tehnoloģijas
*Breiks
7. Rikardo Markuss Bajārs 95 Piedalījies:
*Matemātikas olimpiādē novadā
*konkursā “Kalpaka kauss”
Iesaistījies skolas pulciņos:
*Mazā veselības skola
*Futbols
8. Rolands  Andrejevs 91 Piedalījies:
*Medijpratību konkursā novadā – 3. vieta
* konkursā “Viss par Latviju”
*Madonas muzeja Erudīcijas konkursā
Iesaistījies B&JA Rīts projektā “Grūtākais jautājums”
Aktīvi darbojies Breika pulciņā Madonā
9. Miks Aksels Lācis 85 Piedalījies:
*Sporta olimpiādē novadā
*projektā “Zaļais restarts”
*projektā “Šodien laukos”
Piedalās pagasta tautisko deju pulciņā
10. Laura Māliņa 83 Piedalījusies:
*Sporta olimpiādē novadā
* konkursā “Viss par Latviju”
Iesaistījusies skolas pulciņos:
*Koris
*Vokālais ansamblis
*Futbols
Pilnveido sevi Madonas mūzikas skolā
11. Annija Berģe 80 Piedalījusies novada
*Erudīcijas konkursā “Viss par Latviju”- ATZINĪBA
* Erudīcijas konkursā Madonas muzejā
Iesaistījusies B&JA Rīts projektā “Grūtākais jautājums”
Aktīvi darbojas skolas pulciņos:
*Korī
*Vokālajā ansamblī
Piedalās deju pulciņā k/n
12. Dana Davidone 79 Piedalījusies:
*Vizuālās mākslas olimpiādē
* projektā “Zaļais restarts”
*projektā “Šodien laukos”
*Skaļās lasīšanas konkursā
Darbojas skolas pulciņos:
*Koris
*Mazpulki
13. Elīna Krūmiņa 78 Piedalās skolas pulciņos:
*skolas korī
*SMU pulciņā un pasākumā “Cits bazārs”
*Mazā veselības skola
*Jaunie korespondenti
Aktīvi spēlē dambreti:
novada sacensībās – 4. vieta
14. Markuss Kivkucāns 69 Piedalījies:
* Matemātikas olimpiādē novadā
*novada konkursā mazpulkiem “Viss par Latviju”
**I. Indrānes literāro darbu konkursā – 2. vieta
*konkursā ”Kalpaka kauss”
Iesaistījusies skolas pulciņos:
*Mazpulki
*Futbols
*Jaunie korespondenti
*Lego robotika
15. Artis Aigars Putniņš 47 Piedalījies angļu valodas olimpiādē novadā
Atbildīgi veicis ZPD
Piedalījies skolas futbola pulciņā
16. Kristīne Bebre 46 Piedalījusies:
* projektā “Zaļais restarts”
*projektā “Šodien laukos”
Darbojas skolas pulciņos:
*Koris
*Mazpulki
*Jaunie korespondenti
Apmeklējusi šūšanas pulciņu B&JA Rīts
17. Menarda Actiņa 46 Piedalījusies sacensībās “Kalpaka kauss 2019”
Aktīvi iesaistās skolas pulciņos:
*SMU
*koris
*Jaunie korespondenti
*Mazā veselības skola
Startējusi reģionālajās sacensībās krosā

 

Skolēns ar augstāko punktu skaitu ieguva titulu „Gada skolēns”. Šogad tas bija 3.klases audzēknis Alberts Markuss Buske, kurš saņēma arī skolas absolventa Māra Štromberga sponsorēto naudas balvu 100 eiro apmērā. Veicināšanas balvu 50 eiro apmērā šogad saņēma arī 2.vietas ieguvējs Marats Lācis.

Pasākumā tika uzteikti arī aktīvākie sportisti: Tomass Aizstrauts, Marats Lācis un Rūdolfs Briedis.

Skolas kolektīvs vēlējās īpaši pateikties tiem vecākiem, kas materiāli un emocionāli visa gada garumā atbalstīja savus bērnus – jaunos uzņēmējus, SMU dalībniekus, kā arī tiem vecākiem, kas piedāvāja vai neatteica palīdzību īpaši nozīmīgos brīžos.

Pasākums pulcēja skolēnus, skolotājus, vecākus, un uz to bija ieradies arī pagasta pārvaldes vadītājs, lai apsveiktu novada olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus un viņu skolotājus.

Atliek izbaudīt godam nopelnīto balvu un uzkrāt spēkus nākamā gada izaicinājumiem!

Dace Saliņa