Mācības mežā

Maija sākumā 2.-6.klases skolēniem dabaszinību stundas norisinājās Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētumā. Tā bija ekspedīcija pa mežu 2,5 km garumā. Ekspedīcijas vadītāja bija sarūpējusi dažādus uzdevumus, kas bija jāveic, uzmanīgi klausoties viņas stāstījumu un vērojot meža ainavu. Uzdevumu veikšanai tika iedots zīmulītis speciālas grāmatiņas, kurās jāieraksta novērojumi, aprēķini, secinājumi.

Pirmajā stacijā bija jānosaka, kuri produktu paraugi veidoti no koksnes. Izrādās, koksni izmanto ne tikai granulu, bet arī celofāna, viskozes, vanilīna un pat aspirīna vai ziepju ražošanā.

Nākamajā stacijā pētījām dabisku mežu un noteicām, kādi faktori veicina koku bojāšanos. Uzmanīgi vērotāji ar vadītājas palīdzību spēja ieraudzīt 5 koku bojāšanās iemeslus.

Vēl ekspedīcijas laikā iemācījāmies vairākus koku garuma un vecuma noteikšanas paņēmienus un izmēģinājām tos, nosakot izvēlēto koku garumu un vecumu.

Ejot pa mežu, sastapām mežstrādnieku, kurš izrādīja savu darba aprīkojumu un paskaidroja, kas jāievēro, strādājot mežā. Mežstrādnieka pienākumos ietilpst rūpes par mežu, zāģējot kokus dažādām vajadzībām. Tāpēc ir svarīgi prast novērtēt kokus un to potenciālu. Arī mums tika dots uzdevums novērtēt doto koku īpašības un noteikt, kurš no kokiem būtu piemērotākais sēklu ievākšanai atbilstoši piedāvātajām selekcijas pazīmēm. Vērīgākie ekspedīcijas dalībnieki iemācījās, ar kādu metodi tiek noteikts koku skaits mežā, bet „paši uzmanīgākie” saņēma uzdevumu uzbūvēt tiltu bez naglām, skrūvēm un citiem palīgmateriāliem, tikai no dēļiem. Sestās klases zēniem bez nodarbību vadītājas palīdzības šis darbiņš nebija pa spēkam.

Tiem, kas vēlējās izprast mežu un bija uzmanīgi, trīs stundas mežā pagāja nemanot un grāmatiņa piepildījās ar veikto uzdevumu pareizām atbildēm.

2.-6.klasei dabaszinību stundu Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētumā norises  finansiālais nodrošinājums  ir gūts ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Kristīne Bebre, 6.klase

 

 Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001)  mērķis nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.