Karjeras pasākums „Vecāku profesiju dienas”

12.aprīlī skolā karjeras izglītības ietvaros viesojās skolēnu vecāki, lai iepazīstinātu ar savām profesijām. 

Jaunāko klašu skolēni iepazinās ar šādām profesijām:

  • biškopja amats, par to stāstīja Sabīnes Valteres tētis;
  • galdnieka profesija, ar kuru iepazīstināja Mārtiņa Bākuļa tētis;
  • par teātra kostīmu dizainera izaicinājumiem stāstīja Alberta Markusa Buskes mamma;
  • ar ekonomista darba dienu iepazīstināja Elzas Jermacānes mamma.

Vecāko klašu skolēni uzzināja vairāk par šādām profesijām:

  • grāmatvedis – Sandra Andra Grudula mamma;
  • siera meistars – Deivida Jasuloviča mamma;
  • interjera dizainers un pavārs – Emīlijas Skrabes māsa;
  • mākslinieks – Mārtiņa Pilsuma mamma.

Tiekot galā ar lielāku vai mazāku satraukumu, vecāki stāstīja par to, kādi ir darba pienākumi šajā profesijā, kāda ir darba vide un darba laiks, kā norit tipiska darba diena, kādi ir profesijas plusi un mīnusi, kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, lai varētu strādāt šajā amatā, kādai izglītībai jābūt, kā arī – kādas ir darba iespējas un paredzamais atalgojums, ja izlemts strādāt konkrētajā amatā. Visi viesi uzsvēra, ka jau skolas laikā var apgūt prasmes, kas nepieciešamas tālāk darba dzīvē; tās ir gan zināšanas konkrētos mācību priekšmetos, gan tādas rakstura īpašības kā atbildība, precizitāte, radošums.

Paldies vecākiem par drosmi un labajiem padomiem!

Kristīne Bebre, 6klase, Daina Briede

FOTO>>>

Pasākums notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.