Ekskursija uz Daugavpili

8.aprīlī Madonas, Varakļānu un Lubānas jaunsargu vienību pārstāvji devās ekskursijā uz Daugavpili. Ekskursantu vidū bija arī 9 mūsu skolas aktīvisti.

Daugavpilī iepazināmies ar ievērojamāko šīs pilsētas būvi – Daugavpils cietoksni. Mūsu gids bija zemessargs Jānis Briedis, un viņa vadībā apskatījām dažādas ēkas: ēdienu glabātuvi, hospitāli, kazarmas un citas ēkas, kuras ikdienā apmeklētājiem nav pieejamas. Cietokšņa teritorijā izvietoti objekti, kas liecina par dažādiem mūsu zemes vēstures posmiem no Napoleona karagājiena līdz padomju okupācijai.

Interesanta bija viesošanās Zemessardzes 34.kājnieku bataljonā. Tā bija militārā zona, kurā bez speciālas atļaujas nevar iekļūt. Šajā teritorijā uzturējās tikai formās tērpti zemessargi. Ekskursija par teritoriju bijā neilga, jo mūsu dēļ zemessargu ikdienas ritms neapstājās. Mums tika parādīta neliela daļa no ieroču arsenāla, ekipējuma un militārās tehnikas. Pēc tam tikām sadalīti divās grupās: vidusskolēni devās uz lekciju, bet mēs, pamatskolēni, veicām dažādus uzdevumus. Sapratām, ka, lai kļūtu par zemessargu, jābūt ne tikai izcilai fiziskajai sagatavotībai, bet arī loģiskajai domāšanai.  Redzot iespaidīgos ieročus un spēcīgos zemessargus, sapratām, ka Latvija šobrīd ir drošās rokās.

Lai gan nepiestājām Sventes tanku muzejā, kā bija plānots, tomēr diena bija aizraujoša un interesanta.

Inese Madara Rubene, Arta Pinka, 7.klase