Rādām sevi novadā

Februāra nogalē Madonā norisinājās nozīmīgi pasākumi radošās jomas entuziastiem.

21.februārī divi mūsu skolas ansambļi piedalījās konkursā „Līdzbalsis”. Gatavojoties tam, bija jāiemācās nodziedāt viena latviešu tautasdziesma acapella (bez pavadījuma) un viena dziesma pēc pašu ieskatiem. 2.-4.klašu ansamblis dziedāja latviešu tautasdziesmu „Vai priedīte, vai eglīte” un A.Altmaņa dziesmu ar V.Ļūdēna vārdiem „Peļu dzirnavas”, savukārt 7.-9.klašu ansamblis izpildīja tautasdziesmu „Sēju jauku rožu dārzu” un M.Kīnes „Kas tad tas?”

Vērtējot kolektīvu priekšnesumus, žūrija ņēma vērā gan māksliniecisko sniegumu (dziesmas satura atklāsme, frāzējums), gan tehnisko sniegumu (precīzu dziedājumu un artikulāciju), gan stila izjūtu, gan kolektīvu vizuālo noformējumu. Abi mūsu kolektīvi ieguva III pakāpes diplomu.

28.februārī Madonā norisinājās skatuves runas konkurss, kurā mūsu skolu pārstāvēja Marats Lācis no 4.klases. Katram konkursa dalībniekam bija jāiemācās norunāt 2 daiļdarbi: viens prozas teksts un viens dzejolis. Marats uzstājās ar fragmentu no I.Ziedoņa „Brūnās pasakas” un norunāja M.Cielēnas dzejoli „Mājupceļā”. Marats atzīst, ka bija uztraucies, bijis bailes no žūrijas, un tas noteikti ietekmēja sniegumu. Prieks, ka Maratam izdevās izcīnīt I pakāpes atzinību un gūt nebijušu pieredzi, uzstājoties svešas auditorijas priekšā, kā arī ieklausīties citu vienaudžu sniegumā.

Daina Briede