Projektu nedēļa

Šogad projektu nedēļa norisinājās no 4. līdz 8. februārim, un vecāko klašu grupu tēmas bija saistīta ar skolas 320 gadu  jubileju, savukārt sākumskolas skolēni iepazina pasauli sev apkārt.

 1.klases tēma bija „Piens”. Skolēni nedēļas laikā pētīja piena izcelsmi un daudzveidību, gatavoja piena kokteiļus un visam pa vidu paspēja piedalīties Ēnu dienā.

 2.klase pētīja kokus un mežu. Viņi noskaidroja, kādi dzīvnieki un kukaiņi dzīvo mežos, uzzināja, kuras sēnes ir ēdamas un kuras nav. Katram tika iedots viens koks, kas bija jāapskata.

 3.klase pētīja maizes ceļu. Meklēja informāciju par maizi gan internetā, gan grāmatās, meklēja latviešu tautas folkloras materiālus par maizi un tās tapšanu, veica izpēti par to, kādi maizes veidi tiek piegādāti vietējos veikalos, sacerēja pasaku par maizi, brauca ekskursijā uz lauku māju „Baidiņi” un paspēja nokārtot valsts pārbaudes darbu latviešu valodā mutvārdu daļā. 

 4.klases skolēni strādāja pie tēmas makets. Visu nedēļu viņi līmēja, krāsoja, grieza kartonus un veidoja no tiem mājas. Šī tēma bija grūta, taču galu galā skolēni izveidoja brīnišķīgas un skaistas mājas.

 Pie tēmas “Lego kosmosā” darbojās gan lieli, gan mazi. Nedēļas laikā skolēni programmēja robotus, gatavojās lego robotikas sacensībām un piedalījās 3D printēšanā Madonā.

 Skolotāja Helmuta vadībā 5.-9. klašu zēni nodarbojās ar rotaļlietu gatavošanu. Zēni veidoja, ko vien vēlējās. Kāds veidoja tik ļoti populārās kendamas, cits izgudroja jaunu, pavisam līdzīgu spēli, ko varētu dāvināt citiem, kas vēlas attīstīt veiklību un reakciju. 

 Šķiet, ka darbs projektu grupā „Absolventu profesijas” bija visinteresantākais, jo šajā grupā bija daudz dalībnieku. Nedēļas laikā skolēni intervēja absolventus un noskaidroja, kādās profesijās viņi strādā un kuriem mācību priekšmetiem ir jāpievērš vislielākā uzmanība. Grupas vadītājai skolotājai Veronikai ir ideja aprīlī organizēt profesiju dienu, kurā absolventi pastāstītu par savām profesijām.

 Grupai ar nosaukumu „Skolas buklets” bija jāstrādā visnopietnāk, jo skolēni veidoja bukletus, kurus iedod absolventiem, kā arī veidoja sludinājumu par salidojumu, kas notiks 1.jūnijā. Grupas darbu vadīja skolotāja Solveiga.

 Projektu grupā „Skola absolventu atmiņās” (kopā ar skolotāju Dainu) bija interesanti, jo mums bija iespēja uzzināt, kāda skola ir bijusi agrāk un kādas blēņas absolventi ir sastrādājuši. Protams, pirms absolventu aptaujāšanas mums vajadzēja pašiem saprast, kāda skolā ir mūsdienās, lai varētu salīdzināt, kas gadu gaitā mainījies. Aptaujājot absolventus, nācās secināt, ka atsaucīgāki un atvērtāki bija tie respondenti, kas skolu pabeiguši senāk – vēl pagājušajā gadsimtā vai šī gadsimta pašā sākumā.

 Grupas „Dziesmu svētki” dalībniekiem bija daudz jāraksta un jākārto papīri. Katram skolēnam bija jāveic izpēte par diviem no Dziesmu svētkiem, kuros piedalījies arī mūsu skolas koris. Protams, vislabākais palīgs viņiem bija grupas vadītāja skolotāja Ināra, kuras vadībā koris arī ticis pie goda piedalīties Dziesmu svētkos.

 Devītās klases skolēni nedēļas laikā gatavojās eksāmeniem un plānoja Valentīndienas pasākumu. Lai viņiem veicas eksāmenos un lai mums visiem sirsnīga Valentīndiena!!

Inese Madara Rubene,7.klase

FOTO>>>