Īstenots projekts „Manā sirdī Latvija”

Izmantojot Madonas novada pašvaldības 2018. gada Izglītības programmu projektu konkursā iegūto finansējumu Bērzaunes pamatskolas kolektīvs realizēja projektu „Manā sirdī Latvija”.

Projekta aktivitāšu izvēli noteica gatavošanās valsts simtgadei; mēs vēlējāmies veicināt mūsu skolēnu ģimeņu nacionālās identitātes veidošanos, pilsonisko atbildību un līdzdalību.

Iepriekšējā mācību gada noslēgumā skolēniem tika organizēta ekskursija uz Vidus Daugavas kultūrvēsturiskajiem objektiem: rakstnieka Andreja Upīša Memoriālmāju un dārzu, “Zelmas maiznīcu”, atpūtas centru “Trušu karaliste” un baskāju taku „Cerība”.

Aizraujoša bija iepazīšanās ar rakstnieka Andreja Upīša personību un radošo darbību, kā arī attiecīgo laikmetu un vidi, kultūrvēsturiskajām vērtībām un iedibinātām tradīcijām. Bija prieks satikt A. Upīša darba „Sūnu Ciema zēni” tēlus Latvijas valsts simtgadei izveidotajā „Sūnu takā”.

Apmeklējot “Zelmas maiznīcu” Lielvārdē, noklausījāmies pieredzējušās maizes cepējas aizraujošo stāstu „No grauda līdz maizei”, kā arī praktiski iepazināmies ar maizes gatavošanas un cepšanas procesu, paši izveidojot smalkmaizītes.

Atpūtas centrā “Trušu karaliste” un baskāju takā “Cerība”
iepazinām objektu, kas tapis, pateicoties Eiropas sociālo fondu un programmas „Daudzpakāpju resocializācijas pasākumi bijušiem ieslodzītiem” atbalstam un pašu Lēdmanes Zilā krusta nama iemītnieku darbam. Redzējām, cik daudz cilvēks var veikt savām rokām, ja vien ir laiks, pacietība un vēlēšanās darboties.

Šis mācību gads sākās ar aicinājumu iesaistīties izstādes “Rakstu rakstiem izrakstīju” veidošanā. Skolēni tika mudināti apzināt dzimtas īpašumā esošos kultūrvēsturiskos priekšmetus: senus rokdarbus, amatnieku darinājumus, pašu rokām darinātas rotaslietas un citus latvisko identitāti raksturojošus priekšmetus. Kopīgiem spēkiem iekārtojām izstādi ar 30 vienībām, un tā visu novembri aplūkojama skolas vestibilā, izrādot cieņu senajām prasmēm un smeļoties iedvesmu jauniem darbiem. Zīmīgi, ka mūsu izstādē netrūkst rakstainu cimdu, kas ir kļuvis par vienu no simtgades simboliem.

Novembra svētku priekšvakarā skolēni tika aicināti uz tikšanos ar muzeja speciālisti Laimu Garo un folkloristu Māri Karlsonu, lai runātu par tēmu “Latviskais mantojums – solis nākotnē”. Māris Karlsons pastāstīja, kā viņš ieinteresējies par latviešu folkloru un ko viņam devusi darbošanās šajā jomā. Kopā ar viņu izdziedājām skaistākās latviešu tautasdziesmas par karavīra likteni „Es, karā aiziedams” un „Sarkandaiļa roze auga”.

Savukārt Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja speciāliste Laima Garā uz tikšanos bija paņēmusi līdzi dažādus muzeja eksponātus, vēloties parādīt, cik pamatīgas un krāšņas lietas senāk mācēja darināt katrā latviešu sētā. Šoreiz akcentētas tika latvju rakstu zīmes, ar kurām tika rotāti cimdi, aproces, vainagi, no lādiņiem darinātas lampas, tintnīcas u.c. Muzeja speciāliste uzsvēra, ka senatnē lietas tika darinātas ilgam laikam, tās tika nodotas mantojumā no paaudzes paaudzē, tāpēc cilvēki ļoti centās, lai viņu darinājums būtu īpašs, acij un sirdij tīkams.

 

Pēc šīs tikšanās norisinājās sportiskas aktivitātes skolēniem ar ģimenēm patriotiskā noskaņā “Mēs – mūsu tautas prāts, spēks, drosme!”, kuras organizēja A.Trečaks. Viņš iepazīstināja ar Zemessardzes darbību mūsu valsts aizsardzības jomā. Aktivitātes norisinājās skolas sporta laukumā, kur kopā ar zemessargiem dalībnieki veica dažādus stafetes posmus. Bija nepieciešams gan parādīt savu drosmi un precizitāti, trāpot mērķī, gan komandas garu, palīdzot „ievainotajam”, gan arī pacietību un neatlaidību. Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņēma pateicības vimpelīšus, taču vislielākais ieguvums – iespēja sajust sevi kā Latvijas aktīvo pilsoni, kurš nebaidās no grūtībām un izaicinājumiem.

Paldies visiem projekta dalībniekiem, kuri ar savu aktīvo līdzdarbošanos, radīja  mums piederības apziņu Latvijas valstij.

Projekta vadītāja Dace Saliņa