Pasākums „Interesants vaļasprieks”

Piektdien, 2.novembrī, skolā viesojās Inese Litaunieks, lai iepazīstinātu ar savu vaļasprieku –  leļļu darināšanu. Inese dzīvo un strādā Lazdonā, ir pirmsskolas skolotāja, un leļļu gatavošanas prasmes viņa apguvusi pašmācības ceļā. Uz tikšanos ar bērniem Inesei līdzi bija bagātīga leļļu kolekcija, kuru varējām aplūkot, aptaustīt, izsmaržot. Leļļu meistare gan gribēja zināt, ko mēs zinām par leļļu radīšanu, gan sniedz atbildes uz mums interesējošiem jautājumiem. Uzzinājām, ka ar šo vaļasprieku viņa aizrāvusies jau divus gadus; viena lellīte var tapt gan vienas dienas laikā, gan var prasīt vesela mēneša darbu. To pagatavošanai tiek piemeklēti un izmantoti visdažādākie materiāli, bet iedvesmu Inese smeļas no grāmatām, multfilmām un pašas dzīves. Bieži vien tiek veidota nevis atsevišķa lelle, bet vesela kompozīcija.

Pagaidām leļļu darināšana Inesei ir vaļasprieks, un lellītes var aplūkot izstādēs, bet iegādāties vēl nevar, jo tās tomēr ir pārāk trauslas, lai ar tām droši varētu spēlēties. Ja izdosies atrisināt šo problēmu, šis vaļasprieks varētu pārtapt arī privātbiznesā.

Menarda Actiņa, 5.klase, Jolanta Pabērza

 

 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”