Ekskursija uz Skrīveriem

19.oktobrī  1.-4.klases skolēni devās ekskursijā uz Skrīveriem, lai iepazītu daudzveidīgo profesiju pasauli. Šoreiz uzmanība centrā garšīgākā no profesijām – saldumu ražotājs.

Ekskursijas sākumā uzņēmuma SIA „Skrīveru saldumi” ekskursijas vadītājs pastāstīja, kādu profesiju pārstāvji nepieciešami saldumu ražošanas uzņēmumā un kāds ir šo profesiju pieprasījumu darba tirgū. Izrādās, ka saldumu ražošanas uzņēmumā nepieciešami dažādu profesiju pārstāvji:

  • saldumu ražošanas vadītājs,
  • „Gotiņu” masas vārītājs,
  • tinējs,
  • fasētājs,
  • pārdevējs,
  • noliktavas darbinieks,
  • ekskursiju vadītājs, apkopējs,
  • grāmatvedis,
  • valdes locekļi u.c.

Katram no šo profesiju pārstāvjiem ir sava darba ikdiena ar noteiktiem pienākumiem, jo no idejas līdz konfektei bērna rokās ir garāks ceļš, nekā var iedomāties. Interesanta bija filmiņa par saldumu ražošanas procesu, pēc kuras noskatīšanās „Gotiņu” darbnīcā sīkāk iepazinām pārtikas tehnologa/konditora darba pienākumus, vērojot darba procesu. Interesantākā ekskursijas daļa bija iespēja praktiski darboties, veidojot konfektes „Gotiņa”, tomēr ne visiem izdevās labi veikt šo darbiņu. Izrādās, ka tinēji mācās veselus trīs mēnešus, un tikai tad var ķerties pie darba.

Tiem, kas uzmanīgi bija skatījušies un klausījušies, bija iespēja nopelnīt Helovīnam veltītās „Gotiņas” ar ķirbju sēklām. Bija jāatbild pareizi uz jautājumiem, lai tiktu pie šī jaunākā „Skrīveru saldumu” garduma.

Mājupceļā izmantojām iniciatīvas “Latvijas skolas soma” finansiālo atbalstu, lai izstaigātu Likteņdārzu, par kuru tik daudz dzirdēts televīzijā.

 

Jolanta Cīrule, 4.klase, Jolanta Pabērza

 

Pasākums notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.