Drošības nedēļa

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar dažādām institūcijām aktualizē ikgadējo Drošības nedēļu. Tās mērķis ir veicināt skolēnu prasmes izvērtēt situāciju un apkārtējās vides riskus dažādās dzīves situācijās.

Drošības nedēļas laikā arī mūsu skolā tika organizēti dažādi pasākumi, lai aktualizētu un izrunātu dažādas tēmas saistītas ar drošību uz ceļa, sev apkārtējā vidē un drošu uzturu ikdienā.

Pie 1. un 2.klases skolēniem viesojās Valsts policijas Madonas iecirkņa darbinieki, lai kopā ar skolēniem izspēlētu spēli „Veiklā zaķēna dzimšanas diena”. Spēles galvenais varonis zaķēns kopā ar draugiem nonāk dažādās ar savu drošību saistītās situācijās: dzelzceļa tuvumā, uz ielas, internetā, saņemot vilinošas vēstules no svešiniekiem, utt. Spēlējot spēli, palīdzējām zaķēnam un viņa draugiem visas kļūmes atrisināt. Tagad svarīgi pašiem ievērot visus noteikumus, kuri domāti tam, lai mūs pasargātu. Policisti atgādināja, ka katram bērnam jāzina sava adrese, mammas vai tēta telefona numurs, palīdzības dienesta telefona numurs.

Keita Cimmermane, 2.klase

9.oktobrī  policijas pārstāvji tikās arī ar 3.-4.klase skolēniem. Viņi mums pastāstīja daudz ko jaunu. Bija jāsadalās 4 komandās, katrā komandā bija 4 skolēni. Mēs spēlējām spēli „Cirks” ar drošības noteikumiem. Izmetot kauliņu, bija jāpaiet uz priekšu norādītais lauciņu skaits. Uz katra lauciņa bija kāds jautājums, uz kuru bija jāizdomā atbilde.  Tā kā 3.klases skolēni vēl nebija kārtojuši velosipēda vadītāja tiesības, tad viņi varēja iemācīties kaut ko jaunu. Kad beidzās nodarbība, mums iedeva plakātus ar policija busiņu.

Jolanta Cīrule, 4.klase

Arī 5. un 6.klases skolēni kopā ar Madonas iecirkņa darbiniekiem izspēlēja spēles „Cirks” variantu, kurā uzdeva jautājumus par drošību ziemā un vasarā. Policijas darbinieces atbrauca, lai atgādinātu un pārbaudītu mūsu zināšanas par drošību un likumiem. Noslēgumā katrs dalībnieks tika pie iespējas pagatavot policijas mašīnas maketu.

Agnese Tipaine, 6.klase

Savukārt 7.-9.klases skolēniem nodarbības notika Valsts policijas Madonas iecirknī. Sākumā apskatījām eksperta kabinetu. Viņš mums pastāstīja par savu darbu un parādīja, kā noņemt pirkstu nospiedumus, arī paši varējām to izdarīt. Pēc tam devāmies uz mācību telpu, kur mums pastāstīja, kādi ir policijas darbinieku pienākumi, kā policija strādā, gādājot par katra iedzīvotāja drošību. Bija iespēja pielaikot ložu necaurlaidīgo vesti un ķiveri, pasēdēt konvoja mašīnā; tas pārliecināja, ka policista darbs ir bīstams un ļoti atbildīgs. Policisti atgādināja, ka jebkuri noteikumi ir svarīgi un tie ir domāti, lai katrs varētu justies droši ikvienā dzīves situācijā. Arī skolas iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti tieši ar šādu mērķi, un to neievērošana ir pārkāpums, par kuru var saukt pie atbildības.
Šī mācību vizīte, kas deva iespēju iepazīt policista darba ikdienu, organizēta ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Inese Madara Rubene, 7.klase