Vasaras nometne „Izdziedi vasaru 2017”

Pateicoties labu cilvēku atbalstam un pašas neatlaidībai, mans spilgtākais aizvadītās vasaras notikums bija piedalīšanās vokālās mākslas vasaras laboratorijā (nometnē) „Izdziedi vasaru!”. Tā no 20. līdz 29. jūlijam norisinājās Dzērbenes pilī.

Nometnē varēja piedalīties jaunieši no 12 gadu vecuma. Kopā bijām 21 dalībnieks, to skaitā četras Madonas novada pārstāves: Anna Avišāne, Alise Vējiņa, Vika Vogina un es – Laura Māliņa. Man par šo nometni pastāstīja un tai sagatavoties palīdzēja skolotāja Ināra Stepāne. Liels paldies arī skolotājai Ingai Avišānei.

Satraukuma pilna bija pati pirmā nometnes diena, jo jau pirmajā vakarā bija Imanta Kalniņa dziesmu koncerts, kur katram dalībniekam bija jādzied kāda I.Kalniņa dziesma.  Es biju sagatavojusies izpildīt dziesmu „Apliecinājums”. Cerēju, ka nometnes vadītājs un pedagogs Edgars Kramiņš man pastāstīs, kā viņam likās, tomēr nekādu vērtējumu nesaņēmu, bet es domāju, ka bija labi.

Visas septiņas dienas cītīgi strādājām, pilnveidojot savas vokālās prasmes solo un ansambļa dziedāšanā, skatuves kustībā un aktiermeistarībā dažādu pedagogu vadībā. Skolotāji bija pretimnākoši, jauki un smieklīgi. Biruta Bauma mācīja aktiermeistarību, palīdzēja iejusties tēlā un atbrīvoties no stresa. Skolotāja Margarita Dudčaka mācīja kori un ansambli. Skolotāji Paula Gorobecka un Gints Dancītis veidoja horeogrāfiju dziesmām „Dzeguzes balss”, „Lai vienmēr būtu saule”, „Caur pļavām, caur eglēm, caur bērziem” un vēl daudzām citām. Igeta Gaiķe mācīja dziedāt bekvokālu. Gerda Jerjomenko spēlēja klavieru pavadījumus. Helēna Sorokina palīdzēja E. Kramiņam strādāt ar skolēniem, kamēr viņš pats bija aizņemts.

Katru dienu bija jāceļas 8:00, tad bija rīta vingrošana. 9:00 gājām uz brokastīm, kuras mums pasniedza Dzērbenes mūzikas pamatskolā. No 10:10 līdz 15:20 notika dažādas nodarbības. Sekoja pusdienu pārtraukums, bet pēc tam atkal nodarbības. Tās dažkārt ilga arī pēc vakariņām, un tikai vēlā vakarā – ap 23:00 sapulcējāmies uz vakardziesmu, tas nozīmē, ka mēs pārrunājām visu, kas tajā dienā noticis un kas gaidāms rīt, kopīgi nodziedājām vakardziesmu un devāmies gulēt.

Visu nedēļu gatavojāmies trīs noslēguma koncertiem.

Pirmais koncerts norisinājās 28. jūlijā Dzērbenes Augstā kalna estrādē. Koncerta tēma bija 60-tie gadi. Mēs bijām iemācījušies daudzas tā laika dziesmas, un visas no tām man patika.

Otrais koncerts bija 29. jūlijā Vecpiebalgas tirgus laukumā agri no rīta. Šis bija tāds kā maziņš teātris, jo tur atveidojām nelielus fragmentus no filmām un izrādēm ar I.Kalniņa mūziku: „Sprīdītis”, „Lielais loms”, „Lilioms”, „Meldermeitiņas”, „Trīnes grēki” un vēl daudzas citas.

Trešais koncerts arī norisinājās 29. jūlijā Inešu estrādē, tur mēs kā koris dziedājām dziesmu „Dzeguzes balss” un mūs pavadīja grupa „Autobuss debesīs”.

Ļoti vēlu vakarā mēs atgriezāmies Dzērbenes pilī un savā mazajā pulkā nosvinējām veiksmīgo nometnes nobeigumu.

Vēlos nodot patiesi lielu PALDIES visiem tiem cilvēkiem, kas man palīdzēja nonākt nometnē un iegūt jaunas zināšanas par mūziku, dziesmām un solo dziedāšanu!

Laura Māliņa