Par skolu

2018./2019. mācību gadā skolā mācās 92 skolēni, strādā 18 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki.

  • Skola īsteno pamatizglītības programmu (kods 21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Bērzaunes pamatskola akreditēta līdz 15.12.2019.

[..]  Ducim paaudžu šī bija pirmā skola. Tāpat kā mūsu upīte savas lāses dod Aronai, tālāk Aiviekstei, Daugavai un jūrai, daudzus bērzauniešus dzīves ceļi aizšūpojuši tālumos. Bet pirmā skola ir kā pirmā mīlestība, kuru aizmirst nevar

J. Brežģis

2019. gada 1. jūnijā Bērzaunes skolai svinēsim 320 gadu jubileju.

Šajā dienā gaidīsim skolas absolventus un bijušos darbiniekus uz svētku pasākumu.

 

AimagesKTUĀLI