Par skolu

2017./2018. mācību gadā mācās 92 skolēni, strādā 17 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki.

  • Īsteno pamatizglītības programmu (kods 21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Bērzaunes pamatskola akreditēta līdz 15.12.2019.

[..]  Ducim paaudžu šī bija pirmā skola. Tāpat kā mūsu upīte savas lāses dod Aronai, tālāk Aiviekstei, Daugavai un jūrai, daudzus bērzauniešus dzīves ceļi aizšūpojuši tālumos. Bet pirmā skola ir kā pirmā mīlestība, kuru aizmirst nevar

J. Brežģis

 Vārds “advente” tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “atnākšana”. Četras nedēļas ilgā advente ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Tā simbolizē došanos no tumsas uz gaismu.
Cik līksma ir cilvēka sirds, gaidot drauga vai tuvinieka ierašanos!
Adventē gaidām Kristus Piedzimšanu.
Šis laiks ir īpašs katram no mums, jo Ziemassvētki nāk cerību un gaismas apmirdzēti….

AimagesKTUĀLI